AimGo is Arbobeleidsadviseur en ondersteunt bedrijven bij de ontwikkeling en optimalisatie van hun Arbobeleid.

Home

Welkom bij AimGo.
AimGo Arbozorg en Bedrijfsgezondheidszorg is in maart 2004 opgericht door Willem Stroink, zelfstandig bedrijfsarts. Het bedrijf is gevestigd te Zeist.

Profiel & Achtergrond»

Bedrijfsnaam

De bedrijfsnaam AimGo wordt gevormd door de Engelse werkwoorden   ‘to Aim’   (richten, kies je doel)   en   ‘to Go’   (gaan, ga er voor).       Oftewel:   Aim -> Go !

De naam staat ook voor: Arbo Interventies, Manuele Geneeskunde en Opleidingen, zie Profiel & Achtergrond

Missie & Visie »

Maatwerk en Zelfsturing

AimGo impliceert deskundig,  snel en flexibel maatwerk.
Het bedrijf is adviseur, coach en ‘sparring-partner’, dat klaar staat om u te helpen het Arbobeleid in alle facetten verder te ontwikkelen dan wel te optimaliseren.

Maatwerk impliceert een interactieve samenwerking tussen werkgever, werknemers en AimGo.
Dit betekent korte lijnen tussen alle partijen.
Zelfsturing is hierbij een belangrijke factor.

 Dienstverlening »