Verzuimbegeleiding en advisering

 

Visie en Missie:

Effectieve verzuimadvisering en/of verzuimbegeleiding begint in mijn optiek bij het vaststellen van de primaire oorzaak van de problematiek van het verzuim. Secondaire en latere klachten of beperkingen, kunnen dan al vaak afnemen. Het is een van mijn doelstellingen om werkgevers te helpen opeen gestructureerde manier zélf hiermee te leren omgaan, in het kader van zelfwerkzaamheid.

Dichotomie 1 :

Ik heb gemerkt dat een dichotoom model voor verzuimbegeleiding en verzuimadvisering goed werkt om zowel werknemers als werkgevers effectief te kunne helpen. Bij verzuim komen we namelijk twee, ongeveer even grote, dichotome verzuim ‘takken’ oftewel: verzuimoorzaken tegen. Men heeft berekend dat 50% van het verzuim binnen bedrijven en instellingen medisch is 2 . De andere 50% is niet medisch, maar veelal psychisch of psychosociaal. Uit het één komt vaak het ander voort 3.

 

Primaire verzuimoorzaak:

Ik vind het belangrijk dat werkgevers, als men juiste hulp c.q. -begeleiding in wil schakelen, globaal heeft geleerd te achterhalen wat de primaire oorzaak van het verzuim is:

  1. primair medisch of
  2. primair niet-medisch

Soms wordt de ervaren problematiek namelijk zo ernstig voor een werknemer, dat hij of zij geen andere mogelijkheid ziet dan zich ziek te melden en ontstaat verzuim.

  1. Als het verzuim primair medisch lijkt, wordt de bedrijfsarts direct ingeschakeld, niet pas bij de 6e week als de probleemanalyse (PA) aan de orde is. Daarmee kan onnodig tijdverlies en leed worden voorkomen.
  2. Als het verzuim primair psychisch of psychosociaal lijkt, wordt de (bedrijfs) psycholoog ingeschakeld; in de 6e week komt men ook bij de bedrijfsarts voor de PA.

 

 

  • Een dichotomie is volgens Wikipedia de opdeling in twee niet-overlappende structuren of begrippen. De term komt van het Griekse dichotomia, dat tweedeling betekent. De term wordt in uiteenlopende wetenschappen gebruikt, waaronder de filosofie, sociologie, politicologie en wiskunde. In de biologie spreekt men van dichotomie of dichotome vertakking als beide takken van gelijke grootte zijn.
  • Trouw, 12 maart 2016
  • ‘Uit het één komt vaak het ander voort ‘.Klachten kunnen primair beginnen als psychische klachten, zoals stress, somberheid of oververmoeidheid, gevolgd door hoofdpijn, rugpijn of verergering bestaande aandoening. Andersom kunnen primair medische klachten als rugpijn, leiden tot stress en somberheid, zeker als de klachten lang voortduren en men bij veel (werk)bezigheden wordt gehinderd. Tijdverlies treedt vaak op als men niet goed achter de primaire veroorzaker van klachten komt.