Eigen Regie Model

 

Werkgevers kregen vanaf 1 juli 2005 meer keuzemogelijkheden voor het organiseren van deskundige ondersteuning in arbodienstverlening.
Iedere organisatie kon een keuze maken tussen:

 

I.          de Standaardregeling, ook wel: Vangnetregeling. Dit betekende dat niets veranderde ten

            opzichte van de bestaande situatie. Men behield het bestaande contract met de huidige

            arbodienst, of koos voor een andere arbodienst.

 

II.          de Maatwerkregeling, vooral bekend als het Eigen Regie Model (ERM), waarbij 

             werkgevers vanaf die datum alle arbodienstverlening in eigen regie konden nemen.

 

Veel werkgevers hebben inmiddels de stap naar het ERM gemaakt, nadat zij de randvoorwaarden hiertoe hebben uitgevoerd, zie links de tab ‘ERM voorwaarden’.

Deze verschuiving had mede als gevolg dat veel bedrijfsartsen de Arbodiensten achter zich konden laten en zich als zelfstandige hebben kunnen vestigen.

 

 

Ik adviseer werkgevers om hun ERM wensen, hun behoefte aan arbozelfsturing, verder te ontwikkelen.