Eigen Regie Model & Verlof opties

Op 1 december 2001 is de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) in werking getreden.

Per 1 januari 2015 en 1 juli 2015 is er een aantal wijzigingen hierin doorgevoerd.

Het doel van de WAZO is om medewerkers in de gelegenheid te stellen werk te combineren met zorgtaken. De WAZO is direct van toepassing op ambtenaren.

 

Ik vind de WAZO bruikbaar in het Eigen Regie Model, omdat ziekteverzuim immers hooguit in de helft van de gevallen primair medisch is. Voor niet medisch verzuim andere verlof opties.

Hieronder treft u een aantal voorbeelden aan, waaruit gekozen kan worden:

 

WAZO verlofvormen :

1. Kortdurend zorgverlof: Verlof voor noodzakelijke verzorging van  bepaalde personen.

2. Zwangerschaps- en bevallingsverlof: Totaal tenminste 16 weken; Zwangerschapsverlof;

    Bevallingsverlof.

3. Adoptie- en pleegverlof: Max. vier aaneengesloten weken, opgename in tijdvak van 26 wk.

4. Calamiteiten- en ander Kort verzuimverlof: Korte, naar billijkheid te berekenen tijd. 100% betaald.

5. Kraamverlof: 2 werkdagen, 100% betaald

6. Ouderschapsverlof: 26 weken onbetaald verlof. Voor kinderen onder 8 jaar.

9. Langdurend zorgverlof: Wettelijk recht is onbetaald.

10. Onbetaald verlof: minstens 1 jaar in dienst zijn; min. 1 maand, max. 18 maanden; onbetaald verlof.