Houding- en Bewegingsapparaat

Van 1994 tot 1997 heb ik de opleiding tot arts manuele geneeskunde gevolgd en afgerond.

Een arts manuele geneeskunde is vergelijkbaar met een manueeltherapeut maar dan op arts-niveau.

Op dit niveau staat de medische diagnostiek van fysieke klachten en beperkingen op de voorgrond, terwijl manuele therapeuten, op verwijzing, meer behandelen.

 

Ik heb profijt van mijn kennis van onderzoekstechnieken van de manuele therapie. Deze extra kennis en kunde heeft een aantal voordelen:

- gemakkelijk overleggen met behandelende fysiotherapeuten en manuele therapeuten

- mensen tijdens het spreekuur laten voelen waar hun probleem is gelocaliseerd

- werknemers een oorzaak van hun functionele klachten en beperkingen geven

- gericht adviseren over een verwijzing en hen een verwijzing via de huisarts kan meegeven

- overleg met huisartsen en andere behandelaars over een gerichte behandeling.

 

In 2005 heb ik de basiscursus Sportgeneeskunde gevolgd in Papendal. Ik verwijs regelmatig naar sportartsen. Hun sportgeneeskundige inzichten neem ik mee in mijn advies, bijvoorbeeld ten aanzien van bewegingsalternatieven.