Preventie

Op de Homepage staat 'Voorkómen is beter dan Genezen' .

Voorkómen is hetzelfde als preventie. In de Bedrijfsgezondheidszorg annex Arbozorg, heeft preventie lange tijd geen prioriteit gehad.

De focus lag op verzuim en verzuimbegeleiding.

Het besef om gestructureerd preventie ter hand te nemen begint gelukkig te groeien. Dit komt ondermeer omdat:

 

1. De vergrijzing van de arbeidspopulatie toeneemt, terwijl in diverse branches de instroom van jongeren in het arbeidsproces afneemt. Hierdoor groeit de werkdruk en het verzuim en daarmee ook de kosten van het verzuim.

 

2. Men moet tegenwoordig langer doorwerken, omdat onze pensioenen onbetaalbaar worden. De AOW leeftijd wordt verhoogd naar 68 jaar. Dit zal in diverse branches een te zware opgave blijken te zijn voor werknemers. Een tweede reden waardoor het verzuim toeneemt.

 

3. Hoewel onze levensverwachting nog toeneemt, ontstaan chronische welvaartsziekten op steeds jongere leeftijd. Dit is een derde reden waardoor het verzuim toeneemt.

 

4. Bepaalde onderdelen van ons sociale stelsel, zoals arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, zijn lastiger te financieren. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een WIA uitkering zijn strenger geworden.

 

5. Door de voortschreidende digitalisering in de samenleving en in het arbeidsproces, neemt de werkdruk toe. Men is bijna niet meer ‘off-line’. Hierdoor heeft men te weinig rustmomenten, met als gevolg disbalans. Ziekte kan dan een mogelijk vervolg zijn.

 

 

Zo kan een situatie ontstaan dat het werk door steeds meer ongezonde werknemers moet worden verricht.

De nog gezonde, vitale groep werknemers kan hierdoor overbelast raken en ook ziek worden.

Er kan een sneeuwbal-effect optreden.

 

Uit rekenmodellen blijkt dat voor elke in preventie geïnvesteerde euro, het rendement zo’n drie tot tien euro is.