Intredekeuring (IK) en aanstellingskeuring

 

Intrede Keuring

Een Intredekeuring (IK) is een vrijwillige keuring, die een nieuwe werkgever kan aanbieden bij aanvang van een dienstverband.

Tijdens deze keuring wordt de situatie van iemands gezondheid vastgesteld.

De resultaten ervan zijn niet bindend, zoals bij een Aanstellingskeuring, zie hieronder. 

 

Met een IK is het mogelijk vroegtijdig eventuele gezondheidsproblemen op te sporen. Zo nodig kan een bedrijfsarts adviseren over de vooruitzichten, of eventuele behandelingen annex leefregels, etc.

 

In de Bouwnijverheid geldt, krachtens het collectieve contract, een verplichting voor deze keuring. Dit komt doordat leerling Bouwvakkers veelal minderjarig zijn.

 

 

Aanstellingskeuring

Een aanstellingskeuring is sinds 05 juli 1997 niet zonder reden toegestaan.

Op deze keuring is de Wet op de Medische Keuringen (WMK) van toepassing.

 

De inhoud van een aanstellingskeuring is afhankelijk van de medische eisen van een bepaalde functie. Deze eisen dienen duidelijk te zijn vastgelegd in een functie eisen- annex belastingsprofiel.

Het doel van een aanstellingskeuring is om te bepalen of een sollicitant medisch gezien geschikt is voor het uitoefenen van de functie waarnaar wordt solliciteerd.

De uitkomst van een aanstellingskeuring is: Geschikt, Ongeschikt, of Geschikt onder Voorwaarden.