Preventief Spreekuur

 

Werknemers hebben krachtens de Arbowet altijd het wettelijke recht op vrije toegang tot de bedrijfsarts, om te overleggen over zaken aangaande gezondheid en werk. 

Volgens deze wet hoeft hun werkgever hierover niet te worden geïnformeerd.

Werknemers kunnen zelf een afspraak maken voor een Preventief Spreekuur.

Op de factuur naar de werkgever mogen geen namen van dit spreekuur worden vermeld.

 

Indien werknemers dit wensen kan het Preventief Spreekuur plaatsvinden op mijn praktijklocatie op Bergweg 204 in Zeist.

 

De wet moedigt hiermee werknemers aan om actief eigen regie te nemen over gezondheid, welzijn en veiligheid in het werk, hún Eigen Regie Model.