Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

 

De verantwoordelijkheid voor het realiseren van optimale arbeidsomstandigheden ligt in de eerste plaats binnen ondernemingen.

Om een goed arbobeleid te kunnen vormgeven moet de werkgever een overzicht opstellen van alle risico's die in het bedrijf of de instelling kunnen voorkomen.

Met de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) kan het bedrijf gestructureerd risico’s aanpakken, om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken.

 

Een RI&E dient te bestaan uit:

- Inventarisatie van de aanwezige gevaren en van de al genomen risico­beperkende maatregelen,

   op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Aan hen die behoren tot bijzondere categorieën

   werknemers’, zoals deels arbeidsgeschikten, zwangeren, jeugdigen en ouderen, dient specifieke

   aandacht te worden gegeven.

- evaluatie van de risico’s die aan gevaren zijn verbonden.

- prioritering van de risico's.

 -vaststelling van maatregelen, te noteren in het Plan van Aanpak.

Uit de RI&E kan blijken dat meer specifieke inventarisaties nodig zijn.

Dit betreft bijvoorbeeld fysieke belasting, geluid, gevaarlijke stoffen, welzijn, (machine)veiligheid, biologische factoren en trillingen.

 

Vraagstukken die bijvoorbeeld in een RI&E beschreven kunnen staan, zijn :

Zijn er binnen het bedrijf gevaarlijke stoffen aanwezig die de gezondheid/veiligheid zouden kunnen schaden? Zo ja, welke? En is er wellicht sprake van blootstelling aan deze stoffen en zo ja, hoeveel?Is er sprake van een kans op fysieke overbelasting? Hoe groot is de fysieke belasting van uw werknemers?

Zou beeldschermwerk de gezondheid van de werknemers kunnen beïnvloeden? Hoeveel beeldschermwerk doen de werknemers per dag?

Kan het lawaai leiden tot een gevaarlijke/ongezonde situatie?

Heeft het bedrijf de geschikte arbeidsmiddelen?

Welke gevaren levert het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen op?

Lopen de werknemers de kans te maken te krijgen met seksuele intimidatie of geweld?

 

Soms is het Preventief spreekuur of het PMO een instrument voor een aanvullende risico inventarisatie bij groepen werknemers, door bijvoorbeeld een bedrijfspsycholoog, ergotherapeut of bedrijfsfysiotherapeut.

De RI&E en het PMO zijn dus van belang voor de beheersing van de risico’s in het werk.

Beiden zijn wettelijk verplicht vanuit de Arbowet.