Verzuimbegeleiding algemeen

Onder  'Eigen Regie Model & AVG' staat dat verzuim in ongeveer de helft van de gevallen een primair medische oorzaak heeft. Tevens is aangegeven hoe werkgevers en werknemers veelal zelf kunnen bepalen of sprake is van een primair medische of niet-medische oorzaak van verzuim.

Bij twijfel of onenigheid hierover, kunt u een spreekuur plannen bij de bedrijfsarts voor nader advies, inclusief eventuele medische beperkingen.

Onder 'Eigen regie',  'Verlof en Verzuim opties' staat een overzicht van een aantal vormen van niet-medisch verlof.

 

 

Het is een ander verhaal als ziekte wél primaire oorzaak is van verzuim of een ziekteverlof aanvraag.

In dat geval treedt de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) in werking en gelden de AVG privacy regels.

Uiterlijk in de 6e week van het ziekteverzuim dient een spreekuur te worden gepland bij de bedrijfsarts, zodat die een Probleem Analyse (PA) kan opstellen. In bepaalde ziektegevallen is het aan te raden om eerder een spreekuur te plannen, om onnodige vertraging van het herstelproces voor te zijn.

Op basis van de PA stellen werkgever en werknemer samen een Plan van Aanpak (PvA) op.

Het PvA kan bij voortduring van ziekteverzuim, door hen worden bijgesteld.