Begeleiding en Advies - -

 

De Wet Verbetering Poortwachter (hierna: WVP) is in 2002 ingevoerd.

De overheid heeft de WVP ingevoerd met als doel het terugdringen van het grote aantal WAO’ers en de instroom hiervan.
De WVP schrijft voor dat bij (langdurig) ziekteverzuim vanaf de 1e ziektedag wordt begonnen met actieve begeleiding van de werknemer.

Het doel hiervan moet zijn een snelle terugkeer in het arbeidsproces.
In de tijd dat een werknemer arbeidsongeschikt is en onder contract staat van een werkgever, is de werkgever verplicht het loon door te betalen en wettelijk verplichte acties van de WVP uit te voeren.

Dit gedurende een periode van twee jaar of tot het arbeidscontract afloopt.

 

Schema WVP en de wettelijk verplichte acties:

- Spreekuur bedrijfsarts voor het adviseren over medisch of niet-medisch verzuim / verlof en

- Probleemanalyse, na uiterlijk 6 weken, op te stellen door de bedrijfsarts
- Plan van Aanpak, na 8 weken, op te stellen door werkgever en werknemer

- Zo nodig bijstelling Probleemanalyse, als de situatie veranderd

- Evaluatie Plan van Aanpak, elke 6 weken door werkgever en werknemer
- 42e week ziekmelding, na 42 weken de werknemer ziekmelden bij het UWV
- Eerstejaarsevaluatie, na 52 weken: beslissen voortgang reïntegratie in Spoor I. of Spoor II.
- WIA aanvraag in week 91, door de werknemer, geholpen door werkgever (b.v. HRM)
- Acties in het kader van Spoor I. en Spoor II.