Verzuimspreekuur uitvoering

Voor een eerste verzuimspreekuur staat 45 minuten.

Het kost niet alleen meer tijd om een actueel medisch probleem helder te krijgen, het bespreken van de medische voorgeschiedenis van iemand kost extra tijd. Een vervolgspreekuur vergt 30 minuten.

 

Na elk spreekuur krijgen zowel werknemer als werkgever een identiek Spreekuurverslag annex terugkoppeling. Daarin staan de vastgestelde medische beperkingen genoteerd, vergelijkbaar met de systematiek van het UWV. Uiteraard zonder medische termen of diagnosen, wegens de medische privacy (zie de AVG).

 

In de zesde week van het ziekteverzuim stelt de bedrijfsarts een Probleemanalyse (PA) op.

Dit kost 15 tot 30 minuten.

De correspondentie met huisartsen, specialisten en therapeuten kost ook 15 tot 30 minuten.

Kosten voor medische informatie uit de behandelende sector worden doorberekend aan de werkgever.

 

Bij reïntegratie van de zieke werknemer, verricht ik in bepaalde gevallen werkplekbezoeken.

Dit overleg ik met de werknemer en de werkgever, net als bij drie-gesprekken (zie onder 'Eigen regie Model & AVG').

 

Ik adviseer om na afloop van de spreekuren een Sociaal Medisch Overleg (SMO) te houden.