Begeleiding en Advies - - - - -

Page is under construction

Op verzoek van cliënt kan ik mijn advies met de werkgever bespreken. 

Over medische diagnosen en dergelijke wordt daarbij niet gesproken. Dit valt onder de medische geheimhoudingsplicht van artsen. De nadruk ligt op de medische beperkingen van cliënt -en daarmee op de impact hiervan op het (arbeids)leven van cliënt- niet op de medische diagnose.