Zelfstandig Bedrijfsartsen Genootschap (ZBG)

 

Sinds 2005 ben ik lid van de Vereniging ZBAnetwerk, opgericht in dat jaar en sinds 27-07-2012 handelend onder de naam Zelfstandige Bedrijfsartsen Genootschap (hierna: ZBG).

 

ZBG is met ruim 40 leden de grootste vereniging van zelfstandige geregistreerde bedrijfsartsen in Nederland.

 

De vereniging zorgt voor bij- en nascholing, een klachtenregeling en een kwaliteitshandboek.

 

Tevens regelen de leden onderling zo nodig zaken als waarneming bij vakantie en ziekte en andere diensten.

 

ZBG draagt bij aan het netwerken met andere arbodeskundigen en empowerment van het eigen ondernemerschap van de leden.